Boardgames

Velika krađa društvenih igara u Aziji

Ljubitelji društvenih igara iz Malezije i Singapura ostali su oštećeni u jednoj od najvećih prevara u svetu društvenih igara.

Brojni izdavači koji su finansirali svoje društvene igre putem Kickstartera su nedavno otkrili da se desila velika prevara usled koje je veliki broj ljubitelja društvenih igara iz Singapura i Malezije ostao kako bez novca, tako i bez svojih igara. Naime, firma Boarders Tabletop Game Studio, koja ujedno drži i klubove društvenih igara, praktično je nestala sa desetinama hiljada dolara u igrama i kešu, nakon što nije ispunila svoju stranu pogodbe sa mušterijama kojima je ponudila da kroz njihove prodavnice naruče Kickstarter igre.

Većina Kickstarter kampanja za društvene igre, poput Anchrony i Gloomhaven, u okviru nivou za finansiranje nude i specijalni za prodavnice i klubove koji uključuje veću količinu igara po znatno nižim (tzv. dilerskim) cenama. Da bi neko uopšte mogao da uplati taj iznos potrebno je da priloži određenu dokumentaciju kojom dokazuje da je pravno lice, a samim tim i da predstavlja prodavnicu ili klub. Boarders je tako bio posrednik između izdavača na Kickstarteru i krajnjih kupaca, ali je novac u veoma malom broju slučajeva zaista završio kao uplate za igre, dok je još manji broj mušterija dobio igre koje je uplatio.

Panika je počela još pre par meseci kada je komunikacija između Boarders i izdavača gotovo u potpunosti obustavljena. ”Razumemo da ste dogovorili sa Boarders da grupno nabavite igru Brass, naveo je u saopštenju Roxley Games. ”Da razjasnimo, nemamo porudžbinu od Boarders u našem sistemu. Nisu nam platili, niti smo im slali ijedan primerak igre.” U još nezavidnijoj situaciji se našao Mighty Boards, izdavač igre Petrichor koji je poslao pošiljku Boardersu ali ostao uskraćen za čak 20 hiljada dolara. Nikakav vid komunikacije nije bio moguć sa Boarders i ta pošiljka se sada smatra ukradenom.

U trenutku kada smo ovo pisali niko nije uspevao da dođe u kontakt sa Boarders. Unesrećeni gejmeri su se udružili na Facebooku u nadi da će se nešto promeniti. Boarders je poslednji put na toj mrežio bio aktivan 27. marta i nije uopšte reagovao na burne kritike svojih mušterija.

Zašto ne biste ostavili komentar na tekst? / Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.