Author Archives

Bojan Jovanović

Pangalaktički autostoper, posetilac sa Ultramara, čarobnjak na fliperima. Igra se od kad zna za sebe, a društvene igre sakuplja od trenutka kada je saznao za Nuns on the Run.