Tag: Today is Art Day

Kickstarter Jul 26: Trogdor!!, Era of Kingdoms, The Abandons, Thunderstone Quest, Sabotage, The Grand Museum of Art

Senzacija Trogdor!! je tek dve nedelje na Kickstarter platformi a studio Homestar Runner je uspeo da skupi preko 1000% od traženog novca. Posle nekoliko meseci detaljnog predstavljanja karata AEG je konačno pokrenuo kampanju za Thunderstone Quest: Back to the Dungeon. KC Games nam donosi graditeljsku strategiju Era of … Pročitajte više o ovome